ورود به سامانه آزمون آنلاین
ورود به سامانه بیمه روستایی
عناوین نرم افزار ها
Skip Navigation Links
نرم افزار
پروژه دانشجوییExpand پروژه دانشجویی

1399/6/29 امروز:
ورود اعضا
نام کاربری
رمز ورود
ورود
ثبت نام
 
جستجو
 
جستجو
 
   
آمار بازدید ها
156591 کل بازدیدها
12 کاربران آنلاین
نرم افزار حسابدار نام نرم افزار
تحت ويندوز پلت فرم
کاربرد
نرم افزار حسابدار
اين نرم افزار با حفظ نهايت سادگي و عدم نياز کاربر به داشتن هيچ گونه دانش حسابداري بصورت بسيار ساده تمامي نياز هاي انبار داري ، حسابداري و حقوق و دستمزد را براي شما انجام مي دهد
برخي از امکانات برنامه به اين شرح هستند:
- کالا
    معرفي کالا
    تعيين قيمت هاي خريد و فروش
    نمايش خلاصه گردش کالا
    کاردکس ( ريز تمامي اسناد خريد و فروش کالا  در دوره ورود به سيستم تا خروج کامل آن از سيستم)
    معرفي چند انباري (براي تعيين انبار هاي مختلف براي خريد و توليد و فروش مانند جلو مغازه ، سردخانه ها و ...)
    گزارش لحظه اي موجودي انبار ها
-    مشتريان
    معرفي مشتريان بتفکيک رسته شغلي و گروه بندي مشتريان خوش حساب و بد حساب
    گزارش لحظه اي وضعيت مشتري تمامي ريز حساب هاي مشتري شامل بدهي به مشتري ( هزينه و دستمزد ، خريد ، برگشت از فروش ، دريافت ، متفرقه خريد ، جمع بدهکار ، مانده طلب مشتري) طلب از مشتري ( کسورات و غيبت ، فروش ، برگشت از خريد ، پرداخت ، متفرقه فروش ، جمع بستانکاري ، مانده بدهي مشتري )
    گردش مشتري بتفکيک تک تک مشتريان و کل مشتريان
-    حقوق و دستمزد
    ثبت شرح معين خدمات مانند انواع کارکرد ها ، اضافه کاري ، انواع هزينه ها مانند کرايه ، وام و ...
    ثبت هزينه و مخارج مانند هزينه هاي کارگري ، هزينه هاي جاري ، دستمزد ها و متفرقه
    ثبت کسورات مانند بيمه و ماليت ( ارزش افزوده و ماليات مستقيم) ، غيبت و جريمه و ...
    انواع گزارش هاي ريز و دقيق هزينه ها و کسورات
-    خريد
    ثبت فاکتور خريد و خريد جلو مغازه
    انتقال از يک انبار ديگر
    برگشت از فروش
    اول دوره
    توليد
    گزارش هاي ورود به انبار شامل
    گزارش ريز
    گزارش کلي
    آمار ورود به انبار
    صورت حساب مشتري بدهکاري
تمامي فاکتور هاي خريد قابل چاپ هستند. ضمناً براي تک تک اسناد امکانات ثبت هزينه هاي مستقل کارگري و کرايه و بار گيري و تخليه و مرجوعي و ساير و امکانات ثبت پرداخت و صدور رسيد پرداخت وجود خواهد داشت.
-    فروش
    ثبت فاکتور فروش و برگ خروج از انبار و فروش جلو مغازه
    برگشت از خريد
    انتقال به يک انبار ديگر
    فروش بار بارکني
    گزارش هاي خروج از انبار شامل
    گزارش ريز
    گزارش کلي
    آمار خروج از انبار
    صورت حساب مشتري بستانکاري
    گزارش بهاي تمام شده محصول و سود نا خالص و خالص در هر زمان از ابتداي سال مالي جديد
تمامي فاکتور هاي فروش قابل چاپ هستند. ضمناً براي تک تک اسناد امکانات ثبت هزينه هاي مستقل کارگري و کرايه و بار گيري و تخليه و مرجوعي و ساير و امکانات ثبت دريافت و صدور رسيد دريافت وجود خواهد داشت.
-    دريافت و پرداخت
    دريافت ( پيش دريافت يا بيعانه ، الي الحساب نقدي يا چک )
    پرداخت ( پيش پرداخت ، الي الحساب نقدي ، چک ، مساعده ، تن خواه گردان ، حقوق و متفرقه)
    گزارش هاي چک شامل انواع گزارش هاي ريز و خلاصه چک هاي دريافتي و پرداختي و وضعيت چک وصولي در جريان وصول و برگشتي
    گزارش موجودي صندوق گزارش همه دريافتها و پرداختها اعم از نقدي يا چک
-    امکانات جانبي
    رويت و ابطال اسناد( تک تک اسناد موجود در سيستم بصورت مستقل قابل ابطال و در صورت نياز قابل بازگشت خواهند بود)
    تعريف کاربران مختلف با سطوح مختلف دسترسي به سيستم مانند امکان ثبت فاکتور ، امکان گزارش گيري
    تغيير امکانات محيط کار شامل تصاوير فونت ها و رنگ ها
    پشتيبان گيري و احياي خودکار و ظبط پشتيبان به روي رسانه هاي جانبي مانند Cool disk و Cd و ...
    ماشين حساب
    تعريف سال مالي جديد با امکان انتقال مانده تمامي حسابهاي باز سال جاري به سال جديد
ضمناً تمامي گزارش ها و سند هاي چاپي توسط خود مشتري قابل تغيير هستند.

نرم افزار حسابدار نرم افزار حسابدار
نرم افزار حسابدار نرم افزار حسابدار